Over Marc Vlemmix Dance

Kunst heeft altijd een prominente rol gespeelt in ons leven, zoals het in onze ogen een fundamentele rol speelt in elke geciviliseerde maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat het kijken naar, het ervaren van én het zelf maken van kunst niet alleen bijdraagt aan ons eigen (wel)zijn maar in sterke mate ons sociale en creatieve vermogen en zelfvertrouwen stimuleert. 
En zo gevoelens van isolement en buitensluiting vermindert.

Juist in deze tijd van quarantaine en “lockdowns” ligt het gevaar van isolement en vereenzaming op de loer. 
Een gevaar dat voor mensen met (mobiele) beperkingen altijd al op de loer lag. Een gevaar dat Marc, sinds zijn diagnose Parkinson tien jaar geleden (in 2010),  zelf heeft weten om te draaien in een nieuwe kans door te gaan dansen en deze ervaring te delen met zoveel mogelijk anderen.

Marc introduceerde door de oprichting van de Stichting Dance for Health in 2012, samen met een aantal experts, dans en Parkinson in Nederland, dat later is uitgebouwd met dans voor MS en dans voor reuma. Door het dansen overstijgen we het ziek zijn. Iedereen is welkom, jong en oud, dik of dun, met een beperking of kerngezond. Als zijnde een gesprek ter aanmoediging en ondersteuning en als stimulans om door te gaan en de eigen ziekte te overstijgen. En om elkaar zo te vertellen dat we meer zijn dan onze aandoening. Met luisteren naar de ander – volgend of vragend – versterken we het contact met ons eigen lijf en verleggen we onze grenzen. Met als gevolg meer los te durven laten en te aanvaarden.

Door deze persoonlijke verhalen van verschillende mensen op dit platform te delen gaat de impact veel verder dan het individu die het zelf direct ervaart.

We werken samen met “We Dansen Door” Community in Rotterdam. Zij geven 6 danslessen aan mensen met Parkinson, Reuma, MS en vitale ouderen. 

Marc Vlemmix Dance en We Dansen Door hebben een samenwerking o.a. met Het Nieuwe Luxor in Rotterdam en het Isala Theater.